قالب زیپرشن برای پایان‌نامه‌های دانشگاه یزد

تبادل نظر پیرامون قالب پایان نامه دانشگاه یزد

قالب زیپرشن برای پایان‌نامه‌های دانشگاه یزد

تبادل نظر پیرامون قالب پایان نامه دانشگاه یزد

این وبلاگ برای بحث و تبادل نظر پیرامون قالب پایان نامه دانشگاه یزد یا yazd-thesis.cls ایجاد شده است. امیدوارم مورد استفاده دانشجویان محترم دانشگاه یزد قرار گیرد.

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

نمونه پایان نامه

با توجه به برخی مشکلات حاشیه که در برخی فایلهای قبلی گزارش شده است، یک نمونه اصلاح شده جدید در زیر قابل دریافت است.

نمونه فایل پایان نامه

فایل بررسی نشده است و لذا درستی حاشه های آن و سایر موارد بررسی نشده است.